Naar de startpagina
VerlanglijstAccountWagen
 • Home
 • /
 • Privacybeleid
 • Privacybeleid

  • Dit is de website van: Radiatorendiscounter.nl
  • Ons vestigings- en postadres: Thomas Edisonweg 40 5151 DJ Drunen
  • Ons Inschrijvingsnummer bij de K.vK.: 18120189
  • Ons B.T.W.-nummer: NL81.46.98.669.B01

  Radiatorendiscounter.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer je onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde je een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt. Radiatorendiscounter.nl draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

  Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

  De bescherming van privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

  Radiatorendiscounter.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren

  1. Het verwerken van jouw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
  2. Om je te informeren over de ontwikkeling van Radiatorendiscounter.nl en over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je ons dat laten weten door een email te sturen naar klantenservice@radiatorendiscounter.nl.;
  3. Je te kunnen verzoeken jouw ervaringen met Radiatorendiscounter.nl te delen, teneinde je nog beter van dienst te kunnen zijn;

  Radiatorendiscounter.nl verkoopt jouw gegevens niet

  Radiatorendiscounter.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van Radiatorendiscounter.nl, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

  Inzagerecht en correctie

  Het is steeds mogelijk de status van je persoonsgegevens na te gaan, via E-mail (klantenservice@radiatorendiscounter.nl) of per brief (Radiatorendiscounter.nl, Thomas Edisonweg 40, 5151 DJ Drunen).

  We delen je zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van jouw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kun je ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kun je ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien je meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

  Cookies

  Wij willen je in de toekomst nog beter van dienst zijn. Daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. De cookiegegevens blijven op jouw eigen computer staan, worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn afhankelijk van jouw eigen browserinstellingen en registreren alleen de NAW gegevens na het plaatsen van een bestelling.

  Over communicatie per e-mail

  Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

  Over communicatie per brief

  Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt. Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, kun je van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

  Over communicatie per telefoon

  Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je on-line geplaatst hebt.

  Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

  Advertenties

  De site van Radiatorendiscounter.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Radiatorendiscounter.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

  Toekomstige activiteiten

  Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

  Contact

  Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen

  Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van Radiatorendiscounter.nl toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.